Linux Yazılım Notları

Bu kitapta yazılım geliştirme üst başlığında çeşitli konularda derlediğimiz notlarımız yer almaktadır.

Last updated 2 years ago

6

Ruby on Rails

Ruby on Rails'e yeni başlayanlara yönelik rehber kitap

Last updated 2 years ago

5

Sayısal Video El Kitabı

Sayısal video yayıncılığın temelleri, DVB, IPTV, MPEG kodlaması, IP ağlarına RTP/UDP yayın gönderimi ve örnek uygulamalar

Last updated 2 years ago

4