Handbook of Hidden Data Scientist (R)

This is my handbook for data analysis, mining, cleaning, aggregating, R and possibly data science. It has been written during taking the following courses on Coursera prepared by Johns Hopkins University.

Last updated 24 days ago

11

Vaadin 7 on Grails 2.x

Rapid development of Rich Internet Applications with Vaadin and Grails.

Last updated a year ago

7

Vaadin 8 on Grails 3

Rapid development of Rich Internet Applications with Vaadin and Grails.

Last updated 4 months ago

3

Handbook of Hidden Data Scientist (Python)

This is my handbook for data analysis, mining, cleaning, aggregating, Python and possibly data science. It has been written during taking the following courses on Udacity related to Machine Learning.

Last updated 4 months ago

1

Převod software ze starých do nových technologií

Tato malá kniha byla vytvořena z poznámek, které jsem nastřádal za 5 let práce na projektu. Cílem je ukázat problémy, které jsme rešili a i to, jak jsme je vyřešili.

Last updated 3 years ago

1