demirten
Linux Yazılım Notları

Updated 2 years ago

Giriş

Linux Yazılım Notları kitabında, birbiriyle doğrudan ilişkili olmayan çeşitli konularda yazılım geliştirme üst başlığında derlediğimiz notlarımız yer almaktadır.