gvitalie
Zero parity

Updated 10 months ago

Numerele care au ultima cifră zero, sînt numere pare.

Exemplu: 10, 20, 30, 40, etc.

Atenție: Zero!

Numărul Zero nu este nici impar, nici par.

<script type="math/tex; mode=display"> \forall x \in \mathbb{Z}, x \neq 0 </script>

<script type="math/tex; mode=display"> x \cdot 2 \Rightarrow \text{număr par} = perechi </script>

 1. O pereche este formată din două elemente.
 2. Împărțind un număr la doi, aflăm numărul de perechi.
 3. Zero elemente, rezultă zero perechi.

<script type="math/tex; mode=display"> \forall x\in \mathbb{Z}, x \neq 0 , </script>

<script type="math/tex; mode=display"> \begin{cases} x \mod 2 = 0, & \text{x $\Rightarrow$ par} \\ x \mod 2 = 1, & \text{x $\Rightarrow$ impar} \end{cases} </script>

Prin cuvinte spunem așa:

Pentru orice număr întreg <script type="math/tex; ">\forall x \in \mathbb{Z}</script>,

 • numărul este impar, dacă împărțit la doi, restul este unu.
 • numărul este par, dacă împărțit la doi, partea întreagă este diferită de zero, iar restul este zero.

Numărul Zero nu este nici impar, nici par.

JavaScript:

var pairs=Math.floor(number/2); 
var remainder=number%2; 
if (remainder){ 
  console.log("Number is ODD");
}else if (pairs && remainder === 0){
  console.log("Number is EVEN");
}else{
  console.log("Number ZERO is neither ODD nor EVEN");
};