innit
OLKWEB skole Brukermanual

Updated 8 months ago

OLKWEB SKOLE

Adresse: http://skole.olkweb.no

Kontakt: [email protected]

Denne brukerveiledningen tar for seg de ulike funksjonene i OLKWEB Skole, og viser hvordan man
gjennomfører de ulike oppgavene for administrasjon og daglige oppgaver/rutiner. Løsningen er i
skrivende stund under aktiv utvikling og det tas forbehold om at det kan forekomme
endringer/tillegg til systemet som ikke er dokumentert i denne veiledningen før en eventuell
oppdatering. Ta gjerne kontakt om noe skulle være uklart eller trenger å utdypes nærmere.