innit
Versjonslogg Aspirant

Updated 7 months ago

Versjonslogg for Aspirant

Dette er versjonsloggen til Aspirant. Her vil du finne oversikt over hvilke endringer som gjøres mellom hver leveranse som blir gjort i Aspirant.

Klikk på versjonsnavnene til venstre for å se hva versjonene inneholder.