software-university-foundation
Основи на програмирането (с езика C#)

Updated 7 hours ago

Книга "Основи на програмирането" (със C#)

Книгата "Основи на програмирането" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика C#.

Настоящата книга е достъпна на няколко езика за програмиране:

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!