software-university-foundation
Основи на програмирането (с езика C#)

Updated a month ago

Книга "Основи на програмирането" (със C#)

Книгата "Основи на програмирането със C#" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика C#.

Настоящата книга е достъпна на няколко езика за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането със C#
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: 978-619-00-0635-0
  • Издание: Faber Publishing, София, юли 2017 г.
  • Лиценз: CC-BY-NC-SA

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!